In tờ rơi Đà Nẵng

In tờ rơi Đà Nẵng

Quảng bá hình ảnh của mình thông qua tờ rơi, luôn là cách được nhiều doanh nghiệp, công ty áp dụng, vì chi phí nó  không quá cao và chỉ cần nhìn qua là khách hàng đã có thể nắm bắt ngắn ngọn về mình. Hiểu được điều này Công ty Lê Vĩnh Hòa cho ra đời dịch vụ in tờ rơi...